دسته: اخبار ایران و جهان

0

طرح شبکه های جامع فرعی طرح مهار آب های مرزی در آذربایجان شرقی

مجری طرح شبکه های جامع فرعی طرح مهار آب های مرزی در آذربایجان شرقی، از بهره برداری طرح شبکه های جامع فرعی طرح مهار آب های مرزی در آذربایجان شرقی تا پایان امسال خبرداد.